Met Hart En Ziel

Iedere dag is een nieuw begin’ is het levensmotto van Heide Weiss-Saukkoriipi. Afkomstig uit Hannover maar met tussenpozen vanaf 1979 woont zij in Nederland. De Nederlandse taal heeft ze zich eigen gemaakt on the job tijdens haar werk als groepsleidster bij het heilpedagogisch instituut  het  in Zeist.

Zorg in Koedijk

Wijkverpleegkundige Annelies Gootjes nam contact op met de Coedijcker Ban omdat ze Koedijk en omgeving kennis wil laten maken met het werk van de wijkverpleegkundige. Ze spreekt ook namens haar collega  Britt Blankendaal die niet bij het interview aanwezig kon zijn.

Ondernemer van de maand

Ergo betekent doen, bezig zijn. Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals aankleden, huishouden of sociale contacten onderhouden. Veel van deze handelingen gaan automatisch en zonder er bij na te denken. Maar als dit moeizamer gaat, merk je hoe ingewikkeld zoiets toch kan zijn.’ '

Rectificatie

In de CB oktober is de vakantie Huisartsenpraktijk Koedijk verkeerd gemeld. Er stond van 7/10 tot   ... dat moest zijn van 17/10 tot ...

Coedijcker Ban november

In de Coedijcker Ban van november is weer van alles te lezen. Hierboven ziet u vast een voorproefje. De CB november wordt eind oktober bezorgd.